شیوه صحیح نشستن برای کاهش درد های کمر چیست؟
  • از ستون فقراتتان محافظت کنید

    ستون فقرات ، با حمایت از کل بدن و   اعصاب و نخاع  که در داخل آن قرار دارند. نقش محوری در بدن ایفا می کند ...

    ستون فقرات ، با حمایت از کل بدن و   اعصاب و نخاع  که در داخل آن قرار دارند. نقش محوری در بدن ایفا می کند دشمنان ستون فقرات را به شما در این مطلب معرفی می نماییم : 1-شیوه خوابیدن: هنگام خواب  به پهلو ب ...

    ادامه مطلب