برچسب: آمنیوسنتز ،روش تشخیصی ، ریسک ابتلا ،کروموزوم ،مایع آمنیوتیک

0

آمنیوسنتز( Amniocentesis)

یکی از آزمایشهای تشخیصی که در دوران بارداری به خانمهای باردار پیشنهاد می شود آمنیوسنتز می باشد .آمينوسنتز به خارج كردن نمونه‌اي از مايع آمنيوتيك توسط سرنگ ازشکم مادر به همراه سونو گرافی شکمی گفته...