آندوسکوپی و آزمایش خون جهت تشخیص وجود هلیکوباکترپیلوری