برچسب: آپاندیس،کاهش درد آپاندیس

کاهش درد آپاندیس به روش بوعلی سینا 1

درمان آپاندیس به روش بوعلی سینا

درمان آپاندیس به روش بوعلی سینا عوامل ایجاد کننده وتشدید کننده آپاندیس :غذا های چرب وسنگین گوشتی (پر پروتئین)، غذاهای نشاسته ای نظیر ماکارانی اسپاگتی ،سوسیس وکالباس ،ورزش وفعالیت زیاد با شکم پر،رب ،...