آپاندیس،کاهش درد آپاندیس
  • درمان آپاندیس به روش بوعلی سینا

    درمان آپاندیس به روش بوعلی سینا عوامل ایجاد کننده وتشدید کننده آپاندیس :غذا های چرب وسنگین گوشتی (پر پروت ...

    درمان آپاندیس به روش بوعلی سینا عوامل ایجاد کننده وتشدید کننده آپاندیس :غذا های چرب وسنگین گوشتی (پر پروتئین)، غذاهای نشاسته ای نظیر ماکارانی اسپاگتی ،سوسیس وکالباس ،ورزش وفعالیت زیاد با شکم پر،رب ، د ...

    ادامه مطلب