آیا ضربان تند قلب خطرناک است؟
  • چرا ضربان قلبمان تند می زند؟

    ضربان ایده آل قلب باید بین 50 تا 70 تپش در هر دقیقه باشد.تپش بالای 76 ضربه در هر دقیقه در حالت استراحت اح ...

    ضربان ایده آل قلب باید بین 50 تا 70 تپش در هر دقیقه باشد.تپش بالای 76 ضربه در هر دقیقه در حالت استراحت احتمال بروز سکته قلبی را افزایش میدهد. هر چه اندامهای سالم تر و بهتری داشته باشید،ضربان قلبتان کم ...

    ادامه مطلب