ابتلا به غلظت خون چه علایمی دارد؟
  • در مورد غلظت خون چه می دانید؟

    گلبول های قرمز خون، اکسیژن را از ریه ها می گیرند و به تمام بافت های بدن می رسانند و  تعداد آن ها  دربدن ب ...

    گلبول های قرمز خون، اکسیژن را از ریه ها می گیرند و به تمام بافت های بدن می رسانند و  تعداد آن ها  دربدن بر اساس  سن و جنس  می باشد . اگر  تعداد گلبول هاي قرمز در واحد حجم در مردان به بالاتر از 18 گرم ...

    ادامه مطلب