برچسب: اثرات درمانی نبات چیست؟

0

نبات شیرینی معالجه سردی مزاج

نبات جزو شیرینی های جامدی است که از دیر باز سمبل شادمانی و شاد باش سفره های عقد و مراسم ازدواج ایرانی ها بوده است و به عبارتی نسل قدیم آب نبات های امروزی...