ایدز ،نقص ایمنی ،بارداری ،انتقال ویروس ،پادتن ،ویروس اچ .آی .وی
  • ایدز (AIDS)چیست؟

    آموزش درباره ویروس اچ .آی .وی وبیماری ایدز باید جزیی از تعلیمات جنسی همه کودکان باشد.زمانه ما با گذشته بس ...

    آموزش درباره ویروس اچ .آی .وی وبیماری ایدز باید جزیی از تعلیمات جنسی همه کودکان باشد.زمانه ما با گذشته بسیار فرق کرده است بنابراین دادن پاسخ های دقیق وصادقانه درباره بیماری ایدز هرقدر هم که سخت باشد ب ...

    ادامه مطلب