برچسب: بادام هندی و پیشگیری از سنگ های کلیوی

۰

از خواص بادام هندی چه می دانید؟

ارزش تغذیه ای بادام هندی بادام هندی  یکی از آجیل های محبوب محسوب می شود .این آجیل به شکل لوبیا یا بهتر است بگویم کلیوی شکل می باشد که در پایین یا زیر میوه ی...