باکرفس به جنگ چاقی بروید
  • کرفس دشمن چربی وچاقی

    کرفس  به دلیل داشتن فیبر فراوان، اثر بسیار مطلوبی روی سلامت دستگاه گوارش دارد.  ویتامین‌هایی مانند ویتامی ...

    کرفس  به دلیل داشتن فیبر فراوان، اثر بسیار مطلوبی روی سلامت دستگاه گوارش دارد.  ویتامین‌هایی مانند ویتامین A و ویتامین C به وفور درکرفس یافت می شود و از این نظر شباهت فراوانی به جعفری دارد بنابراین اف ...

    ادامه مطلب