بهترین شیوه استفاده از سیب زمینی
  • سیب زمینی چه خواصی دارد؟

    آشنایی با ارزش تغذیه ای سیب زمینی  سیب زمینی حاوی  اسیدهای آلی مانند اسید سولانئیك ، اسید نپتوتانیك و سای ...

    آشنایی با ارزش تغذیه ای سیب زمینی  سیب زمینی حاوی  اسیدهای آلی مانند اسید سولانئیك ، اسید نپتوتانیك و ساید فولیك و مواد معدنی هم چون كلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،سدیم  و ویتامین هایی مانند ویتامین آ ،ویت ...

    ادامه مطلب