تخمدان پلی کیستیک
  • از تنبلی  تخمدان چه می دانید؟

    تنبلی تخمدان چیست؟ تنبلی تخمدان  یا تخمدان پلی کیستیک یکی از بیماری‌ های مربوط به زنان است  که عمده ترین ...

    تنبلی تخمدان چیست؟ تنبلی تخمدان  یا تخمدان پلی کیستیک یکی از بیماری‌ های مربوط به زنان است  که عمده ترین دلیل ابتلا به این بیماری عامل ژنتیک می باشد . نشانه  این بیماری،  عادت ماهیانه دیر به دیر و بعض ...

    ادامه مطلب