برچسب: تصویربرداری با اشعه ایکس،سونوگرافی،ام آر آی ،آزمایش خون،آرتروسکوپی از راه های تشخیص آب آوردن زانو هستند