برچسب: تقویت سیستم ایمنی با مصرف جو

۰

جو چه خواصی دارد؟

جو دارای  هشت آمینو اسید ضروری برای بدن  است و می تواند به عنوان یک منبع پروتئین کامل در رژیم غذایی افراد معرفی شود.همپنین  جو یک منبع عالی برای فیبرهای محلول و نامحلول است...