برچسب: تلخی دهان،درمان تلخی دهان،درمان بوعلی سینا

درمان تلخی دهان به روش بوعلی سینا ۰

درمان تلخی دهان به روش بوعلی سینا

درمان تلخی دهان به روش بوعلی سینا عوامل ایجاد کننده وتشدید کننده :نا رسایی کبد ،اختلالات گوارشی ،اختلالات صفراوی ،مسمومیت ، سیگار،آلودگی وبیماری عفونی دهان ودندان ،چربی ،غذاهای ثقیل و چرب،ادویه،رب ،آش ،غذاهای خمیری...