حساسیت ،اگزما ،داروهای گیاهی ، داروهای موثر
  • حساسیت پوستی(Skin allergy)

    حساسیت های پوستی ممکن است برای هرکس در هرسنی بوجود آید مصرف بعضی غذاها ویا استفاده کردن بعضی مواد ویادرمع ...

    حساسیت های پوستی ممکن است برای هرکس در هرسنی بوجود آید مصرف بعضی غذاها ویا استفاده کردن بعضی مواد ویادرمعرض قرار گرفتن مواد شیمیایی وتماس آن با پوست سبب حساسیت پوستی می شود . ?تذکر مهم : افرادی که دار ...

    ادامه مطلب