برچسب: خواص درمانی شکر قهوه ای چیست؟

۰

شکر قهوه ای چیست؟

شکر قهوه ای چیست؟ شکر قهوه ای  از یک ترکیب ساکارز (شکرتصفیه شده)  با مقادیری معین از ملاس که  به صورت لایه ای نازک برروی ذرات آن نشسته، تهیه شده است.  شکر قهوه ای...