خوراکی هایی که سبب زیبا شدن فرزندتان می شوند
  • راز زیبا شدن  فرزند شما اینجاست

    اگر چه نمی توان  نقش ژنتیک و عامل ارث را در تعیین چهره فرزندمان انکار کرد اما روش های تغذیه ای و شیوه تغذ ...

    اگر چه نمی توان  نقش ژنتیک و عامل ارث را در تعیین چهره فرزندمان انکار کرد اما روش های تغذیه ای و شیوه تغذیه والدین قبل از بارداری و تغذیه مادر در حین بارداری تا حدودی می تواند بر چهره جنین تاثیر گذار ...

    ادامه مطلب