داروهای مصرفیتان را چگونه استفاده کنیم؟
  • داروهایتان را درست مصرف کنید

    برخی افراد با عدم رعایت دستور پزشک در مورد نحوه مصرف دارو ویا برخورداری  از عادت‌های نامناسب حین خوردن دا ...

    برخی افراد با عدم رعایت دستور پزشک در مورد نحوه مصرف دارو ویا برخورداری  از عادت‌های نامناسب حین خوردن دارو سبب ازبین بردن  کارایی و تأثیر دارو می شوند  و همچنین  دچار عوارض جانبی ناشی از مصرف غلط آن ...

    ادامه مطلب