برچسب: در مشاوره پیش از بارداری چه سوالاتی پرسیده می شود؟

۰

مشاوره پیش از بارداری چیست؟

مشاوره پیش از بارداری در رابطه با آماده کردن زوجین ،یعنی همان پدر ومادر آینده برای پذیرش کودک است .این مشاوره سبب می شود مادر حاملگی خود را با شرایط بهتری آغاز نماید در...