دلیل سرد شدن نوک انگشتان
  • چرا انگشتان من سرد است؟

    1-ابتلا به بیماری‌ های خودایمنی  (اتوایمیون) مبتلا بودن به برخی از بیماری ها که به اتو ایمیون معروف است د ...

    1-ابتلا به بیماری‌ های خودایمنی  (اتوایمیون) مبتلا بودن به برخی از بیماری ها که به اتو ایمیون معروف است در بروز سرد بودن انگشتان شما موثر است . در بیماری های خود ایمنی سیستم ایمنی به بافت خود حمله  می ...

    ادامه مطلب