برچسب: رازهای سلامت وشادابی پوست

۰

چگونه پوستی روشن وبا طراوت داشته باشیم؟

داشتن روحیه خوب بر روی پوست تاثیر مثبت داشته و اگر فشار روحی و استرس داشته باشیم ، در زمان اندکی پوست ما جذابیت خود را از دست می دهد .پس  داشتن روحیه خوب ، امیدوار بودن ، خندیدن ،...