برچسب: رفع خشکی کف پا به کمک آلومینیوم

۱

استفاده از فویل آلومینیوم روشی جدید در درمان انواع دردها در بدن

فویل آلومینیوم در درمان درد ها تحقیقات جدید نشان داده است که طب چینی  و روسی با  استفاده  کردن از فویل آلومینویم انواع درد های مفصلی ،  پوکی استخوان ، یبوست ،خشکی پوست بدن،  سوزش کف پا ، تنظیم...