برچسب: ریه هایمان را با تغذیه سالم محافظت کنیم

۰

مواد موثر در سلامتی ریه ها

یکی از وظایف تنفس ،پاکسازی بدن از مواد زاید ودفع سلامتی است.این امر مهم بر عهده ریه  ها  بوده واگر به هر دلیلی خوب کار نکنند یعنی ورود اکسیژن و دفع دی اکسید کربن با...