سردی پاها به چه علتی است ؟
  • آیا پاهای سردی دارید ؟

    وجود مشکل در سیستم گردش خون  به گونه‌ای که خون کافی برای گرم نگه داشتن پاها در آن جریان نداردمی تواند سبب ...

    وجود مشکل در سیستم گردش خون  به گونه‌ای که خون کافی برای گرم نگه داشتن پاها در آن جریان نداردمی تواند سبب سردبودن پاهای شما بشودکه می‌توان با افزایش تحرک و جابه‌جایی در طول روز آن را برطرف کرد. دراین ...

    ادامه مطلب