برچسب: سردی پاها به چه علتی است ؟

۰

آیا پاهای سردی دارید ؟

وجود مشکل در سیستم گردش خون  به گونه‌ای که خون کافی برای گرم نگه داشتن پاها در آن جریان نداردمی تواند سبب سردبودن پاهای شما بشودکه می‌توان با افزایش تحرک و جابه‌جایی در طول...