برچسب: سرد مزاجی

۰

آیا مزاجتان را می شناسید؟

1-مزاج گرم و خشک (صفرا) افراد صفراوی افراد لاغر اندامی هستند که  رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می زند. پوستی گرم و خشک داشته گرمایی بوده  و تحمل فصل تابستان را...