برچسب: شنا کردن سبب بهبود فعالیت قلب می شود

۰

ورزش شنا چه فوایدی دارد؟

  1.شنا موثر در کاهش وزن: انرژی در بدن عموما به صورت قند و چربی ذخیره می شود . هنگام انجام ورزش شنا بدنتان کالری مورد نیاز خود را از طریق  قند و چربی‌...