شنا کردن چه فوایدی برای بدن دارد؟
  • ورزش شنا چه فوایدی دارد؟

      1.شنا موثر در کاهش وزن: انرژی در بدن عموما به صورت قند و چربی ذخیره می شود . هنگام انجام ورزش شنا ...

      1.شنا موثر در کاهش وزن: انرژی در بدن عموما به صورت قند و چربی ذخیره می شود . هنگام انجام ورزش شنا بدنتان کالری مورد نیاز خود را از طریق  قند و چربی‌ های ذخیره شده تامین می کند .سوختن  ۳۵۰۰ کالر ...

    ادامه مطلب