برچسب: شکر قهوه ای چیست؟

0

شکر قهوه ای چیست؟

شكر قهوه ای چیست؟ شكر قهوه ای  از یك تركیب ساكارز (شكرتصفیه شده)  با مقادیری معین از ملاس که  به صورت لایه ای نازك برروی ذرات آن نشسته، تهیه شده است.  شکر قهوه ای...