صفرا
  • آیا مزاجتان را می شناسید؟

    1-مزاج گرم و خشک (صفرا) افراد صفراوی افراد لاغر اندامی هستند که  رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می زند ...

    1-مزاج گرم و خشک (صفرا) افراد صفراوی افراد لاغر اندامی هستند که  رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می زند. پوستی گرم و خشک داشته گرمایی بوده  و تحمل فصل تابستان را ندارند. عطش زیاد و دهانی خشک دارند. ...

    ادامه مطلب