ظرف سفالی
  • در چه ظروفی نباید غذاخورد؟

    ۱- سفالی این ظرف ها بسیار  سبک هستند و مشکلی برای قرار دادنشان در مایکروفر وجود ندارد  و دارای  قیمت مناس ...

    ۱- سفالی این ظرف ها بسیار  سبک هستند و مشکلی برای قرار دادنشان در مایکروفر وجود ندارد  و دارای  قیمت مناسبی می باشند  ولی باید بدانید که رنگ آبی ظروف سفالی حاوی ترکیبات سرب بوده و خطر مسمومیت با سرب ر ...

    ادامه مطلب