برچسب: عرق بهار نارنج چیست؟

۰

بهار، فصل دمنوش بهارنارنج

بهار فصل شکوفه های خوشبوی بهارنارنج است که اگر به خواصش آشنا باشید به شکل های مختلف از آن استفاده می کنید. بهار نارنج تازه عطر وطعمی پسندیده دارد وسفید رنگ است .برای مصارف...