عوامل بروز کم شنوایی چیست؟
  • کم شنوایی چگونه به وجود می آید؟

    کاهش شنوایی  سبب عدم درک صحبت های اطرافیان و بروز مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران می شود  استفاده از و ...

    کاهش شنوایی  سبب عدم درک صحبت های اطرافیان و بروز مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران می شود  استفاده از وسایل کمکی می تواند تا حدودی از بار این مشکلات بکاهد  به همین منظور ما در این متن به طور خلاصه ب ...

    ادامه مطلب