فراموشی و وجود موی زاید و آکنه از علایم عدم تعادل بین هورمون هاست