برچسب: ماموپلاستی چگونه انجام می شود؟

۰

از مامو پلاستی چه می دانید؟

یکی از جراحی های زیبایی مامو پلاستی می باشد .در این عمل  با برداشتن چربی ، بافت  و پوست از سینه ، سایز سینه کوچک تر شده و با سایر اندام بدن متناسب  می...