برچسب: ماموگرافی چیست؟

0

از ماموگرافی چه می دانید؟

ماموگرافی چیست؟ یکی از روش‌های تشخیصی سرطان سینه در زنان  ماموگرافی می باشد . ماموگرافی یک  رادیوگرافی ساده از پستان و وسیله ای  جهت کشف زودرس سرطان  پستان است.   زنان چهل ساله و بیشتر  هر دو سال...