مراقبت های بعد از ماموپلاستی چیست؟
  • از مامو پلاستی چه می دانید؟

    یکی از جراحی های زیبایی مامو پلاستی می باشد .در این عمل  با برداشتن چربی ، بافت  و پوست از سینه ، سایز سی ...

    یکی از جراحی های زیبایی مامو پلاستی می باشد .در این عمل  با برداشتن چربی ، بافت  و پوست از سینه ، سایز سینه کوچک تر شده و با سایر اندام بدن متناسب  می شود .هدف از این عمل ایجاد سینه های متناسب کوچک تر ...

    ادامه مطلب