برچسب: مزاج ، غذاهای گرم ،غذاهای سرد ،مزاج شناسی

0

طبع غذاهای مصرفی روزانه شما

بدن هر انسانی با  بدن انسان دیگر متفاوت است بعضی ها گرم مزاجند وبرخی سرد مزاج . این همان حقیقت وجودی مزاج ماست که در اثر عدم رعایت گرمی و سردی برخی  علائم بیماری در...