برچسب: مصارف دانه به

0

در مورد خواص به چه می دانید؟

با فرا رسیدن فصل پاییز میوه به نیز کم کم رسیده  و آماده برداشت می شود .این میوه خوشبو و معطر گوشت خشک و کرکی با  طعمی ترش و تقریبا گس دارد .این میوه...