برچسب: منافع روغن کنجد چیست؟

1

از دانه با ارزشی مانند کنجد چه می دانید؟

كنجد، دانه ایست روغنی که به سبب داشتن  مواد معدنی هم چون مس،  منیزیم، آهن، كلسیم، فسفر، آلومینیم، وماده پروتئینی مهم لیزین و همچنین هورمون نباتی لیسیتین ماده مغذی به شمار می آید.طبع آن گرم...