مواد موثر در سلامتی ریه ها
  • مواد موثر در سلامتی ریه ها

    یکی از وظایف تنفس ،پاکسازی بدن از مواد زاید ودفع سلامتی است.این امر مهم بر عهده ریه  ها  بوده واگر به هر ...

    یکی از وظایف تنفس ،پاکسازی بدن از مواد زاید ودفع سلامتی است.این امر مهم بر عهده ریه  ها  بوده واگر به هر دلیلی خوب کار نکنند یعنی ورود اکسیژن و دفع دی اکسید کربن با مشکل مواجه شود شما با مشکلات فراوان ...

    ادامه مطلب