نارگیل چه خواصی دارد؟
  • از خواص نارگیل چه می دانید؟

    ارزش تغذیه ای نارگیل نارگيل دارای گوشت  ميوه سفيد رنگ و چرب است و درون آن با يک شيره يا مايع شيرين پر شده ...

    ارزش تغذیه ای نارگیل نارگيل دارای گوشت  ميوه سفيد رنگ و چرب است و درون آن با يک شيره يا مايع شيرين پر شده است.در قاعده ميوه ي نارگيل سه سوراخ وجود دارد که چشم هاي نارگيل ناميده مي شوند.آب نارگیل دارای ...

    ادامه مطلب