برچسب: همه چیز درمورد روماتیسم ،چرایی ابتلا به روماتیسم ،تست های تشخیصی مربوط به روماتیسم ،عوارض داروهای روماتیسمی

همه چیز درمورد روماتیسم ۰

در مورد روماتیسم مفصلی بیشتر بدانید

بیماری روماتیسم مفصلی یا آرترید روماتوئید یکی ازبیماری های اوتو ایمیون (خودایمنی) می باشد.این بیماری مفاصل بدن رادرگیرکرده وسبب التهاب وتورم وخشکی ودردهای شدید می شود.در صبحگاهان وهنگام  برخاستن از خواب خشکی مفاصل به...