چگونه از گرفتگی عضلات جلوگیری کنیم؟
  • راه های مقابله با گرفتگی عضلات

    گرفتگی های عضلانی که به اسپاسم یا کرامپ معروفند معمولا به دلیل انقباض غیر ارادی عضلات ایجاد می شوند وعلتش ...

    گرفتگی های عضلانی که به اسپاسم یا کرامپ معروفند معمولا به دلیل انقباض غیر ارادی عضلات ایجاد می شوند وعلتشان معمولا کم آبی ،فعالیت شدید عضلات ،مشکلات الکترولیتی -کمبود پتاسیم ومنیزیم ،بیماری های زمینه ...

    ادامه مطلب