چگونه سبب تقویت حس بویایی شویم؟
  • راه های تقویت حس بویایی

    بوی نان تازه ،چمن های آب خورده ، بوی نم و بوی گل ها  و چای تازه دم را وقتی استشمام می کنید احساس خوشی و ل ...

    بوی نان تازه ،چمن های آب خورده ، بوی نم و بوی گل ها  و چای تازه دم را وقتی استشمام می کنید احساس خوشی و لذت به شما دست می دهد حس بویایی که  یکی از حواس پنجگانه  می باشد  این  توانایی را به شما می دهد ...

    ادامه مطلب