کمبود مواد معدنی سبب پرش پلک می شود
  • آیا پلک چشمتان می پرد؟

    ممکن است  برای شما هم پیش آمده باشد  که گاهی حس کنید پلک چشم هایتان نبض دار شده و به اصطلاح می پرد .  علت ...

    ممکن است  برای شما هم پیش آمده باشد  که گاهی حس کنید پلک چشم هایتان نبض دار شده و به اصطلاح می پرد .  علت  پرش پلک چیست  و چه موقع باید نگران آن شد ؟ پرش پلک، حرکات مکرر  پلک است که بیشتر در  پلک فوقا ...

    ادامه مطلب