برچسب: کمبود ویتامین ب 12 در سرد بودن انگشتان موثر است

0

چرا انگشتان من سرد است؟

1-ابتلا به بیماری‌ های خودایمنی  (اتوایمیون) مبتلا بودن به برخی از بیماری ها که به اتو ایمیون معروف است در بروز سرد بودن انگشتان شما موثر است . در بیماری های خود ایمنی سیستم...