کیسه صفرا در کجای بدن قرار دارد؟
  • کیسه صفرا چه  نقشی در بدن دارد؟

    کیسه صفرا اندامی گلابی شکل به  طول تقریبی 10سانتیمتر می باشد که در پایین  کبد قرار دارد . مایع زرد رنگ وت ...

    کیسه صفرا اندامی گلابی شکل به  طول تقریبی 10سانتیمتر می باشد که در پایین  کبد قرار دارد . مایع زرد رنگ وتلخ صفرا  از کبد ترشح می شود  و  در  کیسه صفرا ذخیره می شود .مایع صفرا در  تجزیه چربی و تسریع عم ...

    ادامه مطلب