برچسب: گیلاس و این همه خواص

0

هر گردی گیلاس نیست

یکی دیگر از میوه های فصل تابستان گیلاس می باشد  .این میوه گرد و کوچک با طبع سرد و تر  منبع غنی از فیبر ،کلسیم ،فسفر ،آهن و پتاسیم و منیزیم و ویتامین ث...