6ماهگی سن شروع غذاهای کمکی
  • 6ماهگی آغاز غذای کمکی به فرزند

    بهترین غذا برای نوزادان شیر مادر است, ولی با این وجود در کنار شیر مادر  باید تغذیه کودک با غذاهای کمکی از ...

    بهترین غذا برای نوزادان شیر مادر است, ولی با این وجود در کنار شیر مادر  باید تغذیه کودک با غذاهای کمکی از ۶ ماهگی شروع شود.البته این مساله برای همه کودکان یکسان نیست و برخی از کودکان, از ۴ ماهگی آمادگ ...

    ادامه مطلب